Akcjonariat

 

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 379 845 zł i dzieli się na 15 379 845 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, które razem dają prawo do 21 810 113 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

  • 1 607 567 akcji serii A ( w tym: 1 607 567 akcji uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 głosów na WZ)

  • 13 504 778 akcji serii B

  • 227 500 akcji serii G

  • 40 000 akcji serii H

 

 

 

 

 

Najwięksi akcjonariuszeLiczba akcjiUdział w kapitale podstawowym (%)
Hlamata Holdings Ltd (podmiot zależny od Elżbiety Moritz)+ Robert Moritz 99 700 - na podstawie domniemania porozumienia 7 869 408 51,17
Investors TFI S.A. 1 184 000 7,70
Akcjonariusze indywidualni 6 326 437 41,13
Razem15 379 845100
WłaścicielIlość głosówUdział głosów na WZA
Hlamata Holdings Ltd (podmiot zależny od Elżbiety Moritz)+ Robert Moritz 99 700 - na podstawie domniemania porozumienia 14 144 608 64,85
Investors TFI S.A. 1 184 000 5,43
Akcjonariusze indywidualni 6 481 505 29,72
Razem21 810 113100

 

 

Rodzaj akcji 

Liczba głosów

Akcje serii A     uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 głosów na WZ

8 037 835

Akcje serii B

13 504 778

Akcje serii G

227 500 

Akcje serii H

40 000