Dokumenty korporacyjne

 

Nazwa dokumentuData ostatniej aktualizacji Pliki do pobrania

Statut ALTA S.A.

28.06.2023

pobierz

Regulamin Zarządu ALTA S.A.

25.08.2021pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia

30.08.2021

pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej

25.06.2019

pobierz

Regulamin Komitetu Audytu

22.06.2018

pobierz

Prospekt Emisyjny Akcji

12.09.2007pobierz