Informacje finansowe

Wybierz wskaźniki:
Pobierz wykres w pliku PNG
Wybrane dane finansowe2022202120202019

Zysk/strata netto

4 199

7 919
16 679

149

Aktywa razem w tym udziały spółek zależnych 

197 675

200 432

189 316

176 949

Kapitał własny

196 823

192 624

188 349

172 093

Kapitał zakładowy

15 270

15 205

15 130

15 212

Wartość księgowa na 1 akcję

12,89

12,67

12,45

11,31

 

 

Wybierz wskaźniki aby porównać je na osi czasu.
Dane w tys. PLN.