O spółce

O spółce

ALTA S.A to spółka inwestycyjna, która posiada w swoim portfelu spółki realizujące projekty z branży deweloperskiej. ALTA nadzoruje finansowo i menedżersko inwestycje ze swojego portfela, efektywnie wykorzystując posiadany majątek i potencjał realizowanych projektów. Najważniejszym z nich jest rozwój Miasteczka Siewierz Jeziorna, dzielnicy tworzonej zgodnie z zasadami nowego urbanizmu i zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej
Strategia Spółki ALTA na lata 2022 - 2026

„Podstawową działalnością Spółki nadal będzie współinwestowanie w projekty rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich, zarządzanie takimi projektami, jak też inspirowanie i inwestowanie w szeroko pojęte obszary zaspokajania potrzeb mieszkańców miast – zarówno technologiczne (smart city) jak i socjalne (sharing economy).

Spółka będzie dążyć do zwiększenia skali i obniżenia ryzyka przez zmniejszenie jednostkowego zaangażowania w projekty. Obniżenie energochłonności i wpływu na środowisko inwestycji nadal będzie istotną przesłanką inwestycyjną. Regularne wypłacanie dywidend, w miarę możliwości, będzie strategicznym celem Spółki. Spółka będzie dążyć do stosowania wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW i raportowania ESG.”

Głównym przedmiotem działalności zgodnie z PKD jest działalność holdingów.

Zarząd ALTA S.A.

Robert Jacek Moritz – Prezes Zarządu

Wykształcenie:
1980-1986 Politechnika Warszawska Wydział Transportu

Przebieg pracy zawodowej:

  • Od lutego 2005 roku prezes zarządu ALTA S.A. (d. TUP S.A.)
  • W 1991 r. założył firmę Robert J. Moritz & Co. Forwarding, w 1996 r. sprzedał pakiet udziałów firmy niemieckiemu przedsiębiorstwu Hellmann Worldwide Logistics. W konsekwencji firma zmieniła nazwę na Hellmann Moritz International Forwarders.
  • W latach 1987-91 współtworzył, a następnie kierował firmą Servisco.
Zarząd ALTA S.A.

Agnieszka Smit – Członek Zarządu

  • Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na Kierunku Handel Zagraniczny oraz Public Relations.
  • Ukończone stypendium z Zarządzania w Hochschule St. Gallen, St. Gallen W Szwajcarii.
  • Menadżerka z ponad 20 letnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach w firmach mediowych i digitalowych.
  • Członek zespołów leadership management, prokurent. Aktywnie uczestnicząca w tworzeniu a następnie realizacji strategii i rozwoju firm, działów i projektów. Marketingowiec, wydawca, szef projektów marketplace oraz e-commerce, Kierująca w swojej karierze różnorodnymi zespołami (marketingowymi, redakcyjnymi off i online, sprzedażowymi, OH etc); również w procesach zmiany i akwizycji, digitalizacji oraz sprzedaży. Z sukcesem zarządzająca wielomilionowymi P&L, osiągająca i przekraczająca cele budżetowe.
Rada Nadzorcza ALTA S.A.

Krzysztof Kaczmarczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i rachunkowość. Obecnie zawodowo, od 2015 roku, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w ponad 30 radach nadzorczych, spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spolek niepublicznych. Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Adam Parzydeł

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie Prawnicze, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada uprawnienie do wykonywania funkcji członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie przekształceń, prywatyzacji, restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w obrocie nieruchomościami i doradztwie firm deweloperskich. Pan Adam Parzydeł spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Paweł Rogowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. W latach 2011 – 2015 był zaangażowany w przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie osiedla mieszkaniowego pod Kołobrzegiem. Od roku 2016 działa w branży self storage w Polsce zdobywając doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Pan Paweł Rogowski obecnie jest prokurentem spółkach: Central European Entertainment Sp. z o.o., Euro Centrum S. z o.o., Kangu Self Storage Sp. z o.o., Kangu Warszawa Sp. z o.o., Kangu Warszawa Mokotów Sp. z o.o., Kangu Szczecin Sp. z o.o., Kangu Wrocław Sp. z o.o.

Alicja Skibińska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody ilościowe w Ekonomi i Systemy Informacyjne w specjalności Badania Marketingowe i Analizy Rynku. W 2014r. ukończyła akredytowany przez Predictive Solutions Sp. z o.o. kurs: Analizy Rynku Metodami ilościowymi. Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołu, współtworzyła nowe koncepty restauracji i zarządzała pracami od projektu do otwarcia. Obecnie Doradca Zarządu w Kangu Self Storage Sp. z o.o. i Specjalista ds. rozwoju w Gospodarstwie Rolnym Ecoterra.

Komitet Audytu

Skład

  • Dorota Butrym
  • Adam Parzydeł
  • Alicja Skibińska

Dorota Butrym

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa

Wieloletnie doświadczenie w strukturach managerskich pionu finansowego, w tym 5 lat w funkcji dyrektora finansowego oraz prokurenta w spółkach prawa handlowego (S.A. oraz Sp. z o.o.) zdobyła w firmie farmaceutycznej PHARMACIA POLSKA (lata 1999-2003) oraz w EDIPRESSE, będącej szwajcarską grupą działająca na rynku mediów oraz nieruchomości komercyjnych (lata 2003-2023). Posiada szerokie doświadczenia w zakresie inwestycji i transformacji biznesu na rynku mediowym z udziałem w różnorodnych procesach M&A i prowadzeniem due diligence finansowych. Wspiera podmioty w rozwoju technologicznym i optymalizacji procesów w organizacji.
Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”
Wybrane dane finansowe