Raporty

Wybierz rok
Zakres dat:
Lipiec 12 2024

RAPORT 11/2024

Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii H i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki

Załączniki:

Rb_11_2024
Lipiec 10 2024

RAPORT 10/2024

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza otrzymane przez Emitenta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2024 r.

Lipiec 01 2024

RAPORT 9/2024

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Czerwiec 28 2024

RAPORT 8/2024

Odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna

Załączniki:

Rb_8_2024
Czerwiec 28 2024

RAPORT 7/2024

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27.06.2024 r.

Załączniki:

Rb_7_2024
Czerwiec 27 2024

RAPORT 6/2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.06.2024r.

Czerwiec 19 2024

RAPORT 5/2024

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

Czerwiec 14 2024

RAPORT 2/2024/ K

Korekta raportu: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Czerwiec 12 2024

RAPORT 4/2024

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

Maj 23 2024

RAPORT 3/ 2024

Przystąpienie przez Spółkę do negocjacji i zawarcie Memorandum of Understanding ze Stecol Corporation określającego zasady współpracy Stron nad rozwojem Miasteczka Siewierz Jeziorna

Załączniki:

RB_3_2024