Mecenat renowacji obrazu Konstytucja 3 maja

W 2007 roku TUP S.A. został sponsorem prac wykonanych przez konserwatorów Zamku Królewskiego w Warszawie związanych z renowacją obrazu Jana Matejki – Konstytucja 3 maja. Całkowity udział finansowy TUP S.A. wyniósł ponad 200 000.-zł.

W 2007 roku TUP S.A. został sponsorem prac wykonanych przez konserwatorów Zamku Królewskiego w Warszawie związanych z renowacją obrazu Jana Matejki – Konstytucja 3 maja. Koszt pokrytych przez TUP S.A. prac konserwatorskich wyniosła 121 572.-zł. Dodatkowo TUP S.A. pokrył koszty zleconej przez Warszawską Fundację Kultury publikacji dotyczącej dzieła Jana Matejki.

Opracowania poszczególnych rozdziałów: o epoce historycznej przedstawianej na obrazie J. Matejki; opisu postaci na obrazie; historii losów obrazu; zakresu przeprowadzonych prac konserwatorskich podjęli się kustosze Zamku Królewskiego. W efekcie powstała publikacja o cechach opracowania naukowo-dydaktycznego. Prawa do wydawnictwa, jak i prawie cały nakład Warszawska Fundacja Kultury przekazała nieodpłatnie Zamkowi Królewskiemu w Warszawie.

Uroczyste przekazanie obrazu po zakończonych pracach konserwatorskich oraz promocja wydawnictwa „Jan Matejko – Konstytucja 3 maja.

Historia. Obraz. Konserwacja” odbyło się w dniu 18 grudnia 2007 roku podczas wernisażu na salach matejkowskich Zamku Królewskiego w Warszawie. Całkowity udział finansowy TUP S.A. wyniósł ponad 200 000.-zł.

Uroczystość z udziałem Dyrektora Zamku Królewskiego pana prof.dr hab. Andrzeja Rottermunda, prezesa Warszawskiej Fundacji Kultury oraz sponsora i gości uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Leszka Możdżera.