RAPORT 9/2024

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych