Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. 31.08.2020r.

Załączniki:

116.93 kB
RB 18:2020 Emitenta w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad WZ ALTA w związku z żądaniem akcjonariusza .pdf
4.19 MB
Żądanie akcjonariusza w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obraz Walnego Zgromadzenia ALTA wraz z projektami uchwał .pdf
104.94 kB
Ogłoszenie zwołania Walnego Zgromadzenia ALTA po zmianach w zw. z żądaniem akcjonariusza.pdf
421.73 kB
Projekty uchwał ZWZ po zmianach w zw. z żądaniem akcjonariusza .pdf
444.79 kB
Formularz instrukcji dla pełnomocnika pod zmianach w zw. z żądaniem.pdf
103.54 kB
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A..pdf
385.97 kB
Projekty uchwał ZWZ ALTA S.A. 31.08.2020r..pdf
1.93 MB
Sprawozdanie Finansowe ALTA S.A. za 2019r..pdf
196.56 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALTA S.A. za 2019r..pdf
1.27 MB
Sprawozdanie Zarządu ALTA S.A. za 2019r..pdf
401.15 kB
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. 31.08.2020r..pdf
401.15 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A. 31.08.2020r. .pdf
58.84 kB
Informacja o liczbie akcji w Spółce ALTA S.A. i liczbie głosów tych akcji.pdf
228.75 kB
Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf
419.04 kB
Klauzula Rodo .pdf
228.75 kB
Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf
93.42 kB
Rb 22/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 31.08.2020r..pdf
401.26 kB
Załącznik do Rb 22/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 31.08.2020r..pdf