Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. 30.06.2021R.

Załączniki:

100.39 kB
RB 5:2021 Raport bieżący Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A..pdf
100.62 kB
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALTA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r..pdf
291.61 kB
Projekty uchwał ZWZ ALTA S.A. 30.06.2021r..pdf
3.75 MB
Sprawozdanie finansowe ALTA S.A..pdf
3.71 MB
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2020.pdf
6.21 MB
Sprawozdanie Rady nadzorczej ALTA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
197.40 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALTA S.A. 2020r..pdf
1.15 MB
Sprawozdanie Zarządu ALTA S.A. za 2020r..pdf
104.43 kB
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. 30.06.2021r..pdf
302.44 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A..pdf
50.56 kB
Informacja o liczbie akcji w Spółce ALTA S.A. i liczbie głosów tych akcji.pdf
419.15 kB
Klauzula Rodo .pdf
93.06 kB
Rb 6/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 30.06.2021r..pdf
311.34 kB
Załącznik do Rb 6/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 30.06.2021r..pdf