RAPORT 2/2024/ K

Korekta raportu: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał