RAPORT 5/2024

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej