Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. 27.06.2024r.

Załączniki:

104.37 kB
RB_2_2024.pdf
125.81 kB
Załącznik - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A..pdf
251.43 kB
Załącznik -Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A..pdf
477.59 kB
Załącznik - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r..pdf
264.28 kB
Załącznik - Sprawozdanie z wynagrodzeń za 2023r..pdf
277.11 kB
Załącznik - Raport biegłego rewidenta do sprawozdania z wynagrodzeń za 2023r..pdf
66.84 kB
Formularze pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - PDF.pdf
22.26 kB
Formularze pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - WORD.pdf.docx
281.94 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A.- PDF.pdf
68.84 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A.- WORD.pdf.docx
26.43 kB
Informacja o liczbie akcji w spółce ALTA S.A. i o liczbie głosów.pdf
454.40 kB
Klauzula Rodo.pdf