Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. 28.06.2023r.

Załączniki:

79.85 kB
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał.pdf
25.66 kB
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2023r..pdf
179.90 kB
Projekty Uchwał ZWZ 28.06.2023r..pdf
254.85 kB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach ALTA S.A. 2022 r..pdf
289.06 kB
Raport z usługi atestacyjnej ALTA S.A..pdf
203.15 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności 2022r..pdf
1.59 MB
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022r..pdf
3.23 MB
Sprawozdanie Finansowe za 2022r..pdf
2.94 MB
Sprawozdanie Zarządu za 2022 r..pdf
210.93 kB
Formularze pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - PDF.pdf
20.26 kB
Formularze pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - Word.docx
210.93 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A.- PDF.pdf
56.89 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A. - Word.docx
26.64 kB
Informacja o liczbie akcji w spółce ALTA S.A. i o liczbie głosów.pdf
44.19 kB
Klauzula Rodo.pdf