Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. 30.06.2022r.

Załączniki:

97.16 kB
RB 4/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. na 30.06.2022r.pdf
100.12 kB
Ogłoszenie o zwłaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
366.38 kB
Projekty uchwał ZWZ S.A. 30.06.2022r.pdf
879.83 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2021r..pdf
1.56 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności wraz z oceną spółki 2021r. .pdf
294.21 kB
Raport Biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach 2021r..pdf
3.67 MB
Sprawozdanie Finansowe za 2021r..pdf
3.05 MB
Sprawozdanie Zarządu za 2021r..pdf
14.29 kB
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - osoba prawna - WORD.docx
25.85 kB
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - osoba prawna - PDF.pdf
80.71 kB
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - osoba fizyczna - WORD.docx
24.68 kB
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ ALTA S.A. - osoba fizyczna - PDF.pdf
302.30 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A. - PDF.pdf
80.71 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZ ALTA S.A. - WORD.docx
51.69 kB
Informacja o liczbie akcji w spółce ALTA S.A. i liczbie głosów z tych akcji.pdf
417.32 kB
Klauzula Rodo.pdf
59.10 kB
Zestawienie zmian w Statucie ALTA S.A..pdf
93.87 kB
RB 6/2022 Zgłoszenie kandydata do rady Nadzorczej.pdf
95.10 kB
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej.pdf
101.99 kB
Zgodna na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej oraz zgoda na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.pdf
467.16 kB
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki ALTA S.A..pdf
92.51 kB
Rb 8/ 2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 30.06.2022r..pdf
274.99 kB
Załącznik do Rb 8/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 30.06.2022r..pdf