RAPORT 6/2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.06.2024r.